Sosyal Güvenlik Programı

Genel Bilgiler

Program Profili

Sosyal Güvenlik Önlisans Programının amacı, öğrencilerimize Sosyal Güvenlik çalışan meslek elemanının sahip olması gereken bilgileri kazanmış, uygulamak durumunda olduğu başlıca kanunları bilen, temel hak ve özgürlüklere saygılı elemanlar yetiştirmektir. Bu doğrultuda öğrencilerimize; temel sosyal güvenlik bilgilerini, çağdaş eğitim yöntemleriyle aktararak, onları ulusal ve uluslararası alanda mesleğini icra edebilen; sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkinlikte, her yönüyle donanımlı sosyal güvenlik elemanı olarak yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Sosyal Güvenlik Programı, Sosyal güvenlik alanında, sektörün ihtiyaç duyduğu akademik ve sosyal yetilerle donanmış, çalışacakları ortamda kritik düşünme, bilgilerini teknolojiye uyarlayabilme, disiplinler arası işbirliği yapabilme becerilerine sahip ara eleman yetiştiren ve bir üst seviyedeki lisans programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır.

Sosyal Güvenlik önlisans programı, ortak eğitim stratejisi ile alanda ihtiyaç duyulan teorik bilginin yanı sıra pratik yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır.

İstihdam Olanakları

Sosyal Güvenlik ön lisasn programı, kamu kurumları ve özel kuruluşlarda bilgisayar destekli sosyal güvenlik işlemleri yapabilen yetkin kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Bu bölümden mezun olan kişiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı SGK, İŞKUR vb. kurumlara KPSS ile atanabilirler ya da özel kuruluşlarda Özel sektörde; işletmelerde çalışan personelin sosyal güvenlik işlemleri, personel özlük işlemleri, bireysel emeklilik, hayat sigortası gibi işlemleri yapan birimlerde görev alabilirler.

Bölümden mezun olan kişilerin sosyal ilişkileri ve iletişim yeteneği gelişmiştir. Bölüm mezunları ayrıntıları kolayca fark edebilme yeteneğine sahiptir. Bölümden mezun olan kişiler temel düzeyde mevzuat takip etme ve hukuki sorumlulukları göz önünde bulundurma gibi bilgi birikimi gerektiren donanımlara da sahiptir. Bölüm mezunları “Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı” unvanına sahip olarak mezun olurlar. Mezunlar Dikey Geçiş Sınavı aracılığı ile DGS klavuzunda belirilen tercih hakkı olan dört yıllık bölümlere devam edebilirler

Dikey Geçiş Olanakları

Bölümüm mezunları çeşitli kademelerde çalışmakla birlikte, DGS sınavlarına girerek dikey geçiş yapabilmektedir. KPSS sınavlarında başarılı olmaları durumunda da kamuda çalışabilmektedir