Sosyal Güvenlik Programı

Yönetim

 

Sosyal Güvenlik Programı Bölüm Başkanı

 

Bu programda kamu kurumlarında ve özel işletmelerde sosyal güvenlik işlemlerini bilgisayar destekli olarak yapabilen eleman yetiştirilir. Sosyal güvenlik hizmetinde çalışmak isteyen kimselerin sosyal ilişkileri ve iletişimi güçlü, matematik, mantık hesaplama konularında başarılı, belleği güçlü, ayrıntılar üzerinde uzun süre dikkatli çalışabilen, sorumluluk duygusu yüksek kimseler olması gereklidir. İdarecilik bilgileri kazandırılarak bu programdan mezun olacak elemanların kamu kurumlarında ve özel işletmelerde yöneticilik görevlerinde faaliyet göstermelerine temel oluşturmaktadır.

Çalışma alanları; Sosyal Güvenlik Kurumu’nda sosyal güvenlik hizmetinde görev almaları, kamu kurumlarında ve özel sektör işletmelerinde de sosyal güvenlik işlemlerini yapmaları mümkün olmaktadır. Bu programdaki iki yıllık eğitim, lisans tamamlamanın bir adımı sayıldığından söz konusu bölümün lisans tamamlaması yapıldığında, fakülte mezununun kazanmış olduğu bütün haklara da sahip olunacaktır.

Meslek eğitim süresi 2 yıl olup; eğitim süresince öğrencilere verilen zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, öğrenciler 30 iş günü süreli endüstriye dayalı eğitimi (staj) başarı ile tamamlamaları gereklidir.

Sosyal Güvenlik Meslek Elemanlarının ücretleri çalıştıkları işyerindeki bilgi, beceri ve performansına göre değişmektedir. Ücretleri genellikle asgari ücretin üzerinde olmakla beraber işyerindeki deneyim ve performansına göre artmaktadır.